اشتباهات مدیریت خطرناک

۱۰ توصیه به فعال اقتصادی با نرخ دلار امروز

۱۰ توصیه به فعال اقتصادی با نرخ دلار امروز

success header - 10 توصیه به فعال اقتصادی با نرخ دلار امروز

۱۰ توصیه به فعال اقتصادی با نرخ دلار امروز

✅ اولین توصیه : واحد ها مراقب باشند دچار کمبود وجه نقد نشوند

✅ توصیه دوم : توصیه اول را فراموش نکنید
✅ استراتژی معاملاتی : اگر کسب سود ناشی از فروش ، به بحران نقدینگی منجر شود ، الویت فروش نیست ، الویت اول اگر تامین شد ، فروش در دستور کار قرار گیرد

✅ توصیه سوم : اگر بیش از ٣٠ درصد سرمایه در گردش را از طریق استقراض از بانک و بازار تامین کنید ، نمی توانید هزینه بهره ای را به قیمت کالا و خدمات اضافه کنید از مشتری دریافت کنید

✅ توصیه چهارم : عایدی از این لحظه به بعد ٣٠ درصد سال ٩۶ است ( بطور معدل در اقتصاد)، به همین نحو باید هزینه کاهش یابد و اگر کاهس نیافت مهم نیست از بازار اخراج میشوید

✅ توصیه پنجم :اجاره املاک فقط می تواند معادل ۴ درصد فروش ماهانه باشد ؛ بیش از این را باید از محل اصل سرمایه خود پرداخت کنید

✅ توصیه ششم : اگر پرسنل با هوش نداشته باشید از بازار حذف میشوید

✅ قیمت محصولات شما را هزینه های شما تعیین نمی کند ، قیمت محصولات شما را رقبا تعیین می کنند، قیمت شما باید از ٨٠ درصد رقبا کمتر باشد

تا آبان ٩۶ ، خرده فروشان می توانستند با ٣٠ درصد سود بفروشند این دوره تمام شد ، فقط ١٠ درصد سود در سطح خرده فروشی ، اگر با درصد بیشتر سود می فروشید ، از بازار اخراج میشوید ، فقط مسئله زمان است ، منتطر باشید

دیگر سالها از آن زمان که در دفتر کار خود بنشینید
تا مشتری به سراغ شما بیاید،گذشته!!

باید بتوانید صدایتان را به گوش مشتری برسانید

✅ نود و سه درصد در این فرایند ضعیف عمل می کنند

[vc_mad_posts_slider orderby=”post_name” posts_per_page=”5″ items=”1″]